Radomir Rejter

Józef Milewczyk

Grażyna Białkowska

Roman Rohde

Krystyna Kapała

Alfons Kowalski

Małgorzata Nowicka

Lucjan Lewandowski

Kamil Humski

Zbigniew Wojewódka